Procesy a příprava na tepelné zpracování kovu

Tepelné zpracování kovů

Tepelné zpracování kovů je proces, který se používá k získání určitého požadovaného výsledku z kovového materiálu. Tepelné zpracování kovů zahrnuje procesy jako je teplota, tlak, měření, pečení nebo žíhání. Tento proces se používá k dosažení určitých vlastností kovu, jako je odolnost vůči opotřebení, pevnost nebo odolnost proti korozi. Tepelné zpracování také umožňuje vytvářet povrchové úpravy, jako je broušení, leštění nebo leptání.

Tepelné zpracování kovů může být rozděleno na několik různých typů zpracování. Používají se různé metody pro zpracování různých druhů kovu. Například tepelné zpracování oceli může zahrnovat procesy jako je žíhání, odlehčovaní nebo tvarování. Může se také používat pro zvýšení pevnosti, odolnosti vůči opotřebení nebo pro omezení rizika korozního poškození.

Tepelné zpracování má širokou škálu aplikací a může být použito k vytváření různých druhů produktů. Může být použito k výrobě nástrojů, strojního zařízení, dílů automobilů nebo dokonce i uměleckých děl. Tepelné zpracování se také často používá pro zpracování a obnovu starých kovových děl.

Procesy tepelného zpracování kovů

Existuje několik procesů tepelného zpracování používaných k dosažení požadovaných vlastností. Mezi tyto procesy patří:

 • Kovaní: Je to proces, při kterém dochází k tvrdnutí kovu nebo slitiny a jeho zesílení. Kovaní se provádí při tlaku a vysokých teplotách. Díky tomu dochází ke změně struktury kovu, čímž se zlepšuje jeho mechanické vlastnosti.
 • Normalizace: Jde o proces, ve kterém se kov nebo slitina ohřívá nad teplotu tání a poté se ochlazuje ve vzduchu. Tento proces se používá k změně struktury kovu nebo slitiny, což vede k lepší tvrdosti, pevnosti a odolnosti proti poškození.
 • Štěpení: Je to proces, při kterém se provádí ohřev kovu nebo slitiny nad jejich teplotu tání, aby se změnila jejich struktura a aby se usnadnilo obrábění. Štěpení se často používá k zvýšení odolnosti materiálu proti poškození a opotřebení.
 • Tavení: Je to proces, při kterém se kov nebo slitina ohřívá nad teplotu tání, aby se dosáhlo požadované struktury a vlastností. Tento proces se často používá k výrobě slitin s lepšími mechanickými vlastnostmi než u jednotlivých kovů.
tepelne zpracovana kovu nastroje

Jak měřit efektivitu tepelného zpracování kovů

Existují různé metody pro měření účinnosti tepelného zpracování kovů, včetně:

 • Mezitlakový test: Tento test je založen na principu, že se měří vliv teploty na napětí materiálu. Vyšetření se provádí tak, že se kov nejdříve ohřeje na požadovanou teplotu a poté se změří jeho napětí. Výsledek ukazuje, jak moc se materiál změnil po ohřevu, což má za následek lepší výkon.
 • Teplotní šok testy: Tyto testy se používají k měření odolnosti materiálu vůči extrémním teplotám. Používá se buď jednorázový šok, nebo opakované cykly. Tato metoda je velmi užitečná pro ověření odolnosti materiálu ve vysokých teplotách.
 • Měření tvrdosti: Tato metoda se používá k měření pevnosti materiálu. Umožňuje detekovat změny v tvrdosti materiálu po ohřevu. To je užitečné pro určení, zda se tepelné zpracování provádí správně.

Tyto jsou jen některé z metod, které lze použít k měření účinnosti tepelného zpracování kovů. Pro správnou diagnostiku je důležité pečlivě.

Tepelné zpracování a jeho vliv na vlastnosti kovů

Tepelné zpracování je proces, který se používá k změně struktury a vlastností kovů. Při tepelném zpracování se může změnit pevnost, tvrdost, elastičnost, pružnost, odolnost vůči opotřebení a další vlastnosti. Tepelné zpracování může být použito k vytvoření nejrůznějších forem kovů, například trubek, profilů, plechů, tyčí atd.

Existuje několik typů tepelného zpracování, které se používají k změně vlastností kovů:

 • Ředění: Ředění je proces, při kterém se kov zahřívá nad jeho teplotu tání a poté se rychle ochlazuje. Tento proces se často používá ke zvýšení pevnosti a tvrdosti kovu.
 • Normalizace: Normalizace je proces, při kterém se kov zahřívá na určitou teplotu a poté se ochlazuje ve vzduchu. Tento proces se často používá ke změkčení kovu a zvýšení jeho odolnosti proti opotřebení.
 • Kovalentní tepelné zpracování: Kovalentní tepelné zpracování je proces, při kterém se kov zahřívá nad jeho teplotu tání a poté se rychle ochlazuje ve speciální kapalině. Tento proces se často používá ke zvýšení pevnosti a tvrdosti kovu.
 • Teplota tání: Teplota tání je teplota, při které se kov začne tavit. Tato teplota se liší podle typu kovu. Vysoká teplota tání znamená, že kov je silnější a odolnější vůč.

Autor Webdeveloper